Endring i bestillingen:

Endringer i bestillingen skal skje senest 5 virkedager før levering.


Avbestilling:

Avbestilling må skje senest 5 virkedager før avtalt levering- og eventuelt hentetidspunkt. 

Hvis avbestillingen blir sendt 2-5 virkedager før avtalt levering- og eventuelt hentetidspunkt, blir det fakturert med 50% av avtalt pris. 

Avbestilling som blir gjort senere enn 2 virkedager før avtalt levering- og hentetidspunkt, blir fakturert 100% av avtalt pris.

Avbestilling må gjøres via e-post til post@tverlandetcatering.com eller på sms 46677035.